De kerk die CrossFit heet

21-04-2015 Jochem Oldenbroek

Vaak wordt CrossFit gekscherend vergeleken met een sekte. Als je er eenmaal in zit kom je er niet meer uit en je kunt over niets anders meer praten. Ik ben zelf christelijk opgevoed en wat mij betreft is de vergelijking met een kerkgemeente veel genuanceerder en treffender.

Vervang in onderstaande alinea de woorden 'kerk' voor 'box', 'geloof' voor 'fitness' en 'dominee' voor 'trainer' and you get the point.
 
Op gezette tijden komen leden van de kerk samen om het goede evangelie aan te horen en hun geloof te belijden. De kerk is een plek waar mensen dezelfde taal met elkaar spreken en volgens dezelfde gedragsregels met elkaar omgaan. In sommige kerken zijn er zelfs specifieke kledingvoorschriften. Een belijdenis van een nieuwe gelovige wordt gevierd, en als iemand de kerk verlaat wordt er getreurd. De dominee biedt houvast in een buitenwereld die de kerk nogal eens belachelijk maakt. Tevens reikt hij leefregels en tips uit om te blijven volharden in geloof. De kerk voegt veel waarde toe aan het dagelijks leven van haar leden. Haar leden kijken naar elkaar en anderen om. Ze zien in dat het onderdeel zijn van een gemeenschap ondertussen net zo belangrijk is als het hebben van het geloof zelf.
 
Vind je dit creepy? Ik eigenlijk niet, ik vind het juist cool. Maar alleen als we bereid zijn om als gemeente (sorry, 'community')  lessen te trekken uit 2000 jaar kerkgeschiedenis. Welke cruciale fouten moeten we dan niet maken als community? Hier zijn er twee.
 

Ketters aanwijzen en excommuniceren

Bodybuilders die curls doen of marathonlopers die als stokjes rondrennen belachelijk maken. Het is echt zo 2011, jongens en meisjes. Nu je zelf CrossFit helemaal hebt ontdekt betekent dat niet dat mensen die op een andere manier sport of fitness nastreven gelijk sukkels zijn. Sterker nog, je kunt van bodybuilders nog een hoop leren over voeding, en van marathonlopers een hoop over het ontwikkelen van je mental game. Zie CrossFit als een van de vele manieren waarop je je fysieke potentieel kan ontwikkelen, en laat anderen dat lekker op hun manier doen. Ook als ze zelf nooit meer willen squatten of deadliften.
 Andere sporten afzeiken. Het is zo 2011, jongens en meisjes.

 

Dominees die continu ruzie maken

Nederland is kampioen nieuwe kerkjes starten. Elke keer als een dominee vond dat hij zijn gelijk moest halen bij een theologisch dispuut begon hij een nieuwe kerkelijke stroming. Uiteraard werden daarbij ook alle overige kerkelijke stromingen direct als inferieur of zelfs zondig bestempeld. Merk je dat jij jouw box ook helemaal geweldig vindt en erg makkelijk kritiek geeft op andere gyms of trainers? Vergeet niet dat ze allemaal vanuit dezelfde motivatie werken om mensen beter te maken en doe niet te stoer. Natuurlijk mag je kritisch kijken naar de coaches of programming van andere boxen, maar keep the perspective. Behalve als je het idee hebt dat mensen ergens trainen en compleet gehersenspoeld raken om collectief zelfmoord te gaan plegen. Dan geef ik je gelijk en zijn ze inderdaad bij een sekte beland.
Jochem Oldenbroek

About Jochem Oldenbroek

Jochem is co-owner and CrossFit coach for UnScared CrossFit. He is also responsible for all marketing, partnerships and events. Jochem has worked as a manager of a globo-gym, a coach at CrossFit F.S.F. and for Reebok as Fitness and Training Manager.

Leave a comment